Adelaarshorst naar elfduizend plaatsen in 2017

Go Ahead Eagles wil de toeschouwerscapaciteit in de Adelaarshorst van de huidige 6800 uitbreiden naar 11.000 plaatsen in 2017. Hoewel Go Ahead Eagles grote plannen heeft voor de uitbreiding en vernieuwing van de Adelaarshorst, heeft het voortbestaan van de club topprioriteit. Directeur/bestuurder Bert Ooornebos liet er tijdens de informatie-avond in de Adelaarshorst over de toekomst van de club geen misverstand over bestaan. "Een goede organisatie en financieel gezond blijven. Dat is nodig om hier tot in de lengte der dagen te kunnen blijven voetballen. En we moeten de fijne sfeer in dit stadion waarborgen, toeschouwers moeten telkens weer terugkijken op een heerlijk voetbalavondje." Maar om in de lengte der dagen te kunnen blijven spelen in de Adelaarshorst moet de club zich ook ontwikkelen, aldus de directeur. "Dat doen we stap voor stap en daarbij moeten we vooral met de voeten op de grond blijven staan. Ous als we om welke reden dan ook niet genoeg geld hebben voor onze plannen. dan zullen we die moeten bijstellen." 
Desondanks schetste Doornebos een toekomstplan waarbij de toeschouwers- capadteit in zeven jaar moet worden vergroot van de huidige 6783 toeschouwers naar 11.000 toeschouwers. Voor een van de aanwezige supporters klonken de uitbreidingsplannen als muziek in de oren. Maar wat hem betreft duurt het allemaal veel te lang. "lk zou u willen vragen de plannen sneller uit te voeren. Dat is zó nodig." Volgens Doomebos is de huidige planning al vrij strak. "Er moet nog heel wat gebeuren en we moeten het geld hebben. En nogmaals, we moeten eerst afwachten of we van het college van B en W de vernieuwing in gang roogen zetten en dan moet de gemeenteraad de uitbreidingsplannen nog goedkeuren. Daarbij speelt onder meer het veiligheidsaspect een hele belangrijke rol. Onderzocht moet zijn of de buurt de uitbreiding aan kan." 
Go Ahead Eagles wil het stadion in vier fases vernieuwen. De eerste fase begint in mei 2011 met de sloop en nieuwbouw van de Leo Halletribune met bij voorkeur dichte hoeken. Deze nieuwe tribune moet 500 extra zitplaatsen opleveren waarmee het aantal op 7300 toeschouwers komt.
Vervolgens is de hoofdtribune aan de buurt, daar zouden 2000 extra plaatsen moeten komen plus meer commerciele ruimtes. Het stadion zou na realisatie van de hoofdtribune in de meest gunstige planning in mei 2013, een capaciteit hebben van 9300 toeschouwers.
De IJsseltribune is in de derde fase aan de beurt en dat levert nog eens 1200 extra plaatsen op waarmee het totaal in mei 2005 op 10.500 komt. De Brinkgreverwegtribune kan als laatste met 500 plaatsen worden uitgebreid. Dit zou in mei 2017 klaar moeten zijn. 

 
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response .
Site Meter